Navigera

Buller

Buller brukar allmänt definieras som allt icke önskvärt ljud och våra sinnen utsätts således ständigt för olika typer av buller.

En ofta förekommande typ av störning är buller från installationer.
Ett vanligt exempel på sådant buller är störningar från ventilationsanläggningar i undervisningslokaler. Utöver hörbart buller finns dessutom lågfrekvent buller som oftast ej kan uppfattas men som anses ge upphov till bland annat trötthet och koncentrationsstörningar.

Här behövs som regel mer information än vad som kan erhållas vid mätning av enbart ljudnivån i dB(A). Det kan då bli nödvändigt att frekvensuppdela bullret i bestämda delar i en så kallad oktav- eller tersbandsanalys för att kunna finna lämpliga lösningar.

I Boverkets byggregler m fl regelverk finns angivet högsta tillåtna värden på acceptabla bullernivåer för olika lokaler och olika verksamheter.

Vårt företag mäter och undersöker de flesta typer av bullerstörningar.
buller2

Viosàn AB | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. | Box 6508, 250 06 Helsingborg